مدیریت طرح

مدیریت طرح پروژه های عمرانی و مسکونی

مطالعات و طراحی

مطالعات و طراحی پروژه های عمرانی و مسکونی

نظارت - طرح مسکن ثامن

پروژه های نظارت طرح مسکن ثامن

نظارت - مشارکتی

نظارت پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد

نظارت - کنترل پروژه

مدیریت وکنترل پروژه مبحثی است که اهمیت آن در پروژه های کشور ما روز به روز بیشتر احساس شده و رویکرد روز افزون مدیران به این مبحث و جاری نمودن آن در پروژه های ساختمانی در سالهای اخیر گواه این مطلب می باشد. لذا واحد کنترل پروژه گروه مهندسین گام طرح ثامن، با بهره گیری از تخصص کارشناسان با تجربه در این مبحث در کلیه حوزه های دانش مدیریت و کنترل پروژه اقدام به ارائه خدمات از قبیل: - تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی و کنترل پیشرفت پروژه - ارائه گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی در مراحل مختلف پروژه بصورت دوره ای منظم - محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه و تنظیم گزارشات تأخیرات بصورت تفصیلی و....

مدیریت زیرساخت

با توجه به ساخت وساز های روز افزون در منطقه ثامن و بهره برداری از این پروژه هافراهم شدن تاسیسات زیر بنایی و اولیه در این منطقه دارای اهمیت بسزایی است لذا بر آن شدیم تا مطالعات در این زمینه ها که شامل کلیه تاسیسات زیر بنایی شامل : آب، فاضلاب ، گاز ، مخابرات ، برق و دفع آبهای سطحی می شود را مورد بررسی قرار دهیم و با توجه به مطالعات اولیه انجام شده به این نتیجه رسیدیم که اجرای شبکه فاضلاب و هدایت آبهای سطحی را در اولویت قرار دهیم .
سایر حوزه ها
آمار بازدید
بازدید امروز
20
بازدیدکننده امروز
20
بازدید کل
110767
بازدیدکننده کل
15950
ق.ظ ۰۸:۲۷  ۱۳۹۷/۰۳/۰۳